UDRŽATEĽNOSŤ
Spoločnosť Bazzara je vďaka záväzku dodržiavať ekologické postupy a zásady spravodlivého obchodu jasnou voľbou pre podniky, ktoré chcú mať pozitívny vplyv na svet, v ktorom žijeme. Udržateľnosť je pre nás založená na štyroch pilieroch.
Záväzok voči životnému prostrediu: maximalizovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov, znížovať množstvo odpadu a zvýšiť energetickú účinnosť. Podpora obehového hospodárstva a ochrany životného prostredia.
Pozitívny vplyv na ľudí: podpora činností, ktoré podporujú vytváranie pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia. Zabezpečenie rozvoja potenciálu, zručností, odbornej prípravy, bezpečnosti a pohody v záujme podpory neustáleho rastu kvality vykonanej práce a pocitu spolupatričnosti.
Rozvoj udržateľných inovatívnych postupov a procesov: spoločným príkladom prispievať k ekonomickej prosperite zákazníkov, spolupracovníkov, dodávateľov a akcionárov prostredníctvom ponuky vynikajúcich, bezpečných a udržateľných služieb a produktov.
Spolupráca a synergia s obchodnými partnermi: podpora šírenia konceptu udržateľnosti, kultúrneho dedičstva kávy a jej pozitívnych účinkov, vytváranie aliancií s obchodnými partnermi v strategicky a vzájomne relevantných otázkach v rámci hodnotového reťazca.
Záväzok voči životnému prostrediu: maximalizovať využitie energie z obnoviteľných zdrojov, znížovať množstvo odpadu a zvýšiť energetickú účinnosť. Podpora obehového hospodárstva a ochrany životného prostredia.
Pozitívny vplyv na ľudí: podpora činností, ktoré podporujú vytváranie pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia. Zabezpečenie rozvoja potenciálu, zručností, odbornej prípravy, bezpečnosti a pohody v záujme podpory neustáleho rastu kvality vykonanej práce a pocitu spolupatričnosti.
Rozvoj udržateľných inovatívnych postupov a procesov: spoločným príkladom prispievať k ekonomickej prosperite zákazníkov, spolupracovníkov, dodávateľov a akcionárov prostredníctvom ponuky vynikajúcich, bezpečných a udržateľných služieb a produktov.
Spolupráca a synergia s obchodnými partnermi: podpora šírenia konceptu udržateľnosti, kultúrneho dedičstva kávy a jej pozitívnych účinkov, vytváranie aliancií s obchodnými partnermi v strategicky a vzájomne relevantných otázkach v rámci hodnotového reťazca.
Naša bio káva – The Bioarabica

Sumatra / Ethiopia / Brazil / Guatemala / Deca Acqua

Naša bio káva – The Bioarabica Fairtrade

Colombia / Peru / Mexico

Naša bio káva – The Bioarabica Rainforest Fairtrade

Honduras

KONTAKTUJTE NÁS

Spolupracujte s nami ako distribútor a rozvíjajte svoje podnikanie.
chat now
WhatsApp Chat
Leave us a message, we will reply as soon as possible


    ©2023 Bazzara S.r.l. | P.IVA: 00949800320 | 
    Termini e condizioni | Privacy Policy | Cookie Policy