INOVACIJA, DIALOG, DRUŽENJE: TRIESTE COFFEE EXPERTS, ITALIJANSKI SAMIT SVETA KAFE

Trieste Coffee Experts je samit koji svake dve godine organizuje Bazzara Espresso u Trstu kako bi povezao heterogenu italijansku industriju kafe stvaranjem jedinsvene mreže saradnje sa ciljem dijaloga, razmene znanja, jačanja i rasta kako pojedinačnog tako i zajedničkog svih u okviru sektora.

Trieste Coffee Ekperts samit nastao je 2014. godine po ideji Franka i Maura Bazzare, vlasnika fabrike kafe Bazzara Espresso u Trstu, koji su kreatori i supervizori događaja, jedinstvenog na italijanskoj sceni u okviru sektora kafe. Već neko vreme kreatori su imali želju da uključe sve najvažnije učesnike italijanskog sektora kafe sa osnovnim i fundamentalnim ciljem umrežavanja. Želja koja se kontekstualizovana u mnogo širi i ambiciozniji projekat. U porodici Bazzara oduvek je postojao kult kvalitetnog espresa, zasnovan na svesti o tome koliko je svet kafe složen i fascinantan. I koliko iskustva i kulture kafe se krije iza putovanja koje zrno sirove kafe pređe pre nego što stigne u šoljicu. Bogatstvo znanja koje se, u slučaju Franka i Maura Bazare, prvo stiče kao porodično nasleđe, a zatim usavršava kroz godine i godine strastvenog rada.

Od devedesetih godina, dva brata su osetila potrebu da unaprede ovo bogatstvo iskustva i znanja i da ga učine dostupnim i drugima, za dobrobit čitavog sektora kafe. Tako se oblikuje ono što će postati njihova popularna trilogija, a to su tri toma koji predstavljaju svojevrsni sažetak „Lanac snabdevanja espreso kafe“, „Degustacije kafe“ i „Italijanski Cappuccino Latte Art“. Ove publikacije, prevedene na različite jezike (uključujući engleski, nemački, ruski i kineski) i preštampane nekoliko puta (tačnije petnaest), dale su godinama, svakom tipu čitaoca priliku da uči i otkriva mnoge zanimljivosti iz sveta kafe. Štaviše, izradu knjiga karakterisala je otvorenost prema svim protagonistima lanca snabdevanja kafom, koji su u prošlosti bili previše zauzeti svojim individualnim aktivnostima da bi stvorili prostor za dijalog. Ne samo početnici i ljubitelji kafe, već i stručnjaci i profesionalci u različitim oblastima u okviru proizvodnog sektora su stoga sa naklonošću i interesovanjem dočekali knjige braće Bazzara, ceneći njihovu kompletnost informacija i mogućnost interakcije i unakrsne razmene veština.

Svetski izdavački uspeh je pomogao da se braća Bazzara motivišu i da preduzmu dalji korak: stvaranje Trieste Coffee Ekperts samita koji pomoću dialoga uživo svih aktera u okviru sektora ima za posledicu rast i razvoj čitavog sektora. Još jednom, odgovor učesnika na akciju braće Bazzara je bio entuzijastičan. Tokom svojih četiri izdanja TCE-a je uspeo da privuče svaki put veći broj glavnih italijanskih i stranih aktera iz sektora kafe, a takođe i da izazove i veliko interesovanje medija. U sedištu Bazzare u Trstu, gde se održava događaj, sastali su se menadžeri i direktori vodećih kompanija, akreditovani treneri i poznati distributeri espresa iz celog sveta, novinari opštih novina i urednici sektorskih časopisa. Događaj je oduvek uživao odličnu medijsku vidljivost, takođe zahvaljujući velikoj pažnji koju Bazzara Espresso konstantno poklanja komunikaciji. Na primer, garantovanje direktnog striminga koji je učinio da događaj bude vidljiv u realnom vremenu širom sveta. Mnoge radionice su bile objavljvene od strane raznih stranih medija posvećenih hrani i piću, od Francuske do Engleske, od Grčke do Španije, od Balkanskog poluostrva do zemalja ruskog govornog područija.

Još jedan aspekt kojem se pridaje veliki značaj tokom Trieste Coffee Ekperts je druženje, koje se neguje u svakom trenutku pauze, a posebno u večernjim satima, kada gosti mogu da uživaju u neformalnoj večeri među kolegama, zainteresovanim stranama, prijateljima i novim poznanicima, uz znak druženja, saradnje, razmene mišljenja, rađanje novih partnerstava, a sve to u elegantnom kontekstu kakav je Trst.

Manifestacija se održava svake dve godine, jer se smenjuje sa Triestespresso Expo, veoma važnim sajmom svetskog značaja, posvećenom lancu snabdevanja espreso kafom koji se održava takođe svake dve godine. Na ovoj manifestaciji Bazzara Espresso je takođe aktivno prisutana svaki put. Veoma je traženo učešće posetilaca u aktivnostima Bazzara Lounge-a, gde se po pozivu organizuju sastanci profesionalaca i stručnjaka za kafu. Nije slučajno da se u Trstu održavaju dva tako važna sektorska događaja: grad je zapravo ključna tačka za tržište kafe zahvaljujući svojoj trovekovnoj istoriji i tradiciji kafe, koju favorizuje dinamizam njegove luke, koja je među najaktivnijim i najvažnijim u Evropi.

Ovi uslovi su doveli do koncentracije( jedinstvene u Italiji) veoma velikog broja sektorskih stručnjaka specijalizovanih za različite karike lanca vrednosti (operateri sirove kafe, specijalisti za logistiku, pržionice, profesionalni degustatori i mnogi drugi profesionalci). Tokom prva tri izdanja, Trieste Coffee Ekperts su obezbedili jedan dan agregacije. S obzirom na uspeh događaja, povodom poslednjeg događaja – ovog puta kustosa Andrea Bazara – odlučeno je da se ponovi. Samit je 2019. godine obogaćen novim terminima i trajao je dva dana: prvi dan u Bazzara Espresso sedištu, dok je drugi dan organizovan u salama prestižnog hotela Savoia Ekcelsior Palace.

Aktivnosti u programu na TCE-ovima su različite. Oni se kreću od trening radionica, tokom kojih gosti mogu da obogate svoje profesionalno i kulturno iskustvo zahvaljujući intervencijama stručnjaka, do okruglih stolova. Tokom poslednjeg, učesnici imaju priliku da se suoče i podele mišljanja o važnim ili aktuelnim temama u vezi sa napretkom italijanskog sistema kafe. Ne nedostaju interaktivne prezentacije i intervjui sa najpoznatijim protagonistima u različitim profesionalnim sektorima. Potonji su snimljeni i uključeni u namensku seriju video snimaka, podeljenih preko društvenih kanala Bazzara Espresso i preuzete od strane glavnih nacionalnih novina iz oblasti kafe. Upravo dokaz o vrednosti ovih materijala inspirisao je realizaciju 2021. godine (godine u kojoj je, zbog pandemije koja je u toku, odlučeno da se događaj ne sprovodi) knjige koja sadrži ovaj značajan pregled znanja i razmišljanja o svetu kafe, pod nazivom CoffeEkperts.