TURISTIČKA STRANA BAZZARA KOMPANIJE: LABORATORIJA ČULA I OTVOREN PRISTUP SVETU KAFE SVIM ZAINTERESOVANIM

U Trstu, Bazzara Akademija dočekuje turiste, strane novinare i ljubitelje kafe i omogućava im da se upoznaju sa čarobnim svetom kafe. Njenim kursevima i laboratoriji za prženje i degustaciju mogu od sada pristupiti i neprofesionalci.

Počevši od leta 2021. godine, sa otvaranjem Bazzara Lab-a i ublažavanjem pandemijskih ograničenja (uz naravno, poštovanje važećih bezbednosnih propisa) Bazzara Akademija je počela da prima brojne organizovane grupe, uglavnom iz Nemačke, Švajcarske, Austrije i Sjedinjenih Američkih Država.

Neko dolazi kao obični entuzijasta, neko kao početnik koji je pokrenut željom da na novinarski način izveštava o renomiranom svetu tršćanske kafe. Strani posetioci su izabrali autoritativnu tršćansku edukativnu referencu da svetu kafe pristupe oslanjajući se na profesionalnog trenera, a u upitnicima o utiscima svi su se izjasnili da su veoma zadovoljni iskustvom.

Znanje o kafi “made in Italy” koje Bazzara otelotvoruje na najvišem nivou u kombinaciji sa dve nove vrste kurseva koje je osmislio direktor Akademije i sensory project manager, Q-Grader Marco Bazzara, naročito su odredili uspeh novog odeljka kompanije posvećenog organizovanom prijemu posetilaca i turista.

Pored redovnih kurseva koju su u ponudi i  koji su namenjeni profesionalacima – kao što je prestižni kurs za Q-Graders (održan u septembru) ili nedavno završeni SCA kamp – institucija za obuku je u stvari dodala kurseve pogodne za neprofesionalce. To je prilagođeni kurs dizajniran za ljubitelje kafe (unapred dogovoren sa polaznicima u skladu sa njihovim nivoom) i kurs “Sensory Master” ali u pojednostavljenoj verziji.

Nakon opšteg uvoda o lanacu snabdevanja kafom i referentnog konteksta Akademije Bazzara koji ujedinjuje ova dva puta, prvi se nastavlja korišćenjem tehničkog, ali pojednostavljenog pristupa degustaciji, razrađenog korak po korak u teoriji, ali i u praksi. U drugom slučaju, međutim, polaznici kursa se više fokusiraju na senzornu evaluaciju, obuku čula mirisa uz profesionalni pristup aromama. Zatim dolazi faza degustacije jedne ili više savršeno pripremljenih espreso kafa, sa najsavremenijim mašinama i pažljivo odabranim mešavinama kafe.

Na zahtev, naravno, dostupne su i druge obrazovne i iskustvene aktivnosti u dogovoru sa upravom Bazzara akademije, čiji se stručni kursevi kreću od stručnih modula o zelenoj kafi do radionica prženja.

Sedište Bazzara Espresso, smešteno u jednoj od najlepših zgrada u stilu  secesije u centru Trsta, na čijem se trećem spratu se nalazi Akademija. Tako sedište kompanije postaje nova iskustvena i turistička referentna tačka, sa mogućnošću stvaranja, u srcu Trsta, radionica i na kojima je pristup svetu kafe otvoren za sve.

Više informacija o Bazzara Akademiji i njenim kursevima dostupno je na sajtu Bazzara.it